1. miralem.com.tr KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1.Bu internet sitesini (Kısaca miralem.com.tr olarak anılacaktır.) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde miralem.com.tr kullanmaktan vazgeçiniz. miralem.com.tr sahibi bu “miralem.com.tr” da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, miralem.com.tr” ve “miralem.com.tr” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2.Bu “miralem.com.tr” nin sahibi Yayla Mahallesi Faik Bey Sokak No:19/2 Emiralem – Menemen – İZMİR adresinde mukim Miralem Süt Ve Et Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca MİRALEM olarak anılacaktır)’ dır. “miralem.com.tr” de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler Miralem Süt Ve Et Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

1.3.Bu “miralem.com.tr”’ de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “miralem.com.tr” ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları MİRALEM KULLANICI’ ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “miralem.com.tr” de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. MİRALEM tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “miralem.com.tr” hizmetlerinden yararlanan ve “miralem.com.tr” ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4.İşbu miralem.com.tr Kullanım Koşulları 01.07.2014 tarihinde internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “miralem.com.tr” yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları ayrıca, MİRALEM hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü Üyelik Sözleşmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: MİRALEM tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.MİRALEM.com.tr ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI :“miralem.com.tr” ye ve/veya MİRALEM VERİTABANI’ na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK :“miralem.com.tr” üzerinden “miralem.com.tr” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “miralem.com.tr” ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK :“miralem.com.tr” den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. MİRALEM ARAYÜZÜ :Başta Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin KULLANICILAR tarafından görüntülenebilmesi ve MİRALEM VERİTABANINDAN sorgulanabilmesi amacıyla KULLANICILAR tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları MİRALEM’ e ait olan tasarımlar içerisinde “miralem.com.tr” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. MİRALEM VERİTABANI :“miralem.com.tr” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği MİRALEM’ e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE :MİRALEM tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, MİRALEM tarafından “miralem.com.tr” üzerinde tanımlanan ÜYE’ lik sürecini tamamlayarak; MİRALEM’ in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri ÜYE’ lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi KULLANICI.

2.8. ÜYE SÖZLEŞMESİ :“miralem.com.tr” dahilinde MİRALEM tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; MİRALEM ile ÜYE arasında üyelik kayıt sürecinde ÜYE’ nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. MİRALEM, ÜYE SÖZLEŞMESİNİ farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle ÜYE’ nin onayına sunabilir. Bu durumda ÜYE olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. MİRALEM HİZMETLERİ

3.1.MİRALEM, ÜYE’ ler tarafından MİRALEM VERİTABANINA yüklenen içeriklerin KULLANICILAR tarafından “miralem.com.tr” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle MİRALEM VERİTABANI üzerinden sorgulanabilmesini ve “miralem.com.tr” üzerinden MİRALEM’ e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2.MİRALEM, ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “miralem.com.tr” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÜYE’ lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, KULLANICILAR ve/veya ÜYE’ lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “miralem.com.tr” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “miralem.com.tr” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3.MİRALEM, ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “miralem.com.tr” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÜYE’ lerine “miralem.com.tr” içerisinde KULLANICILARIN ÜYE’ lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4.MİRALEM, ÜYE’ lerin “miralem.com.tr” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer ÜYE’ ler tarafından “miralem.com.tr” üzerinden MİRALEM’ e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “miralem.com.tr” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “miralem.com.tr” üzerinden ÜYE’ lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5.MİRALEM, ÜYE’ lerine “miralem.com.tr” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik “miralem.com.tr” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer ÜYE ve KULLANICI’ ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6.MİRALEM tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler MİRALEM tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen MİRALEM’ in yetkisi dahilindedir. MİRALEM bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. MİRALEM miralem.com.tr KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1.KULLANICILAR yalnızca hukuka uygun amaçlarla “miralem.com.tr” üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ ın ve ÜYE’ lerin, “miralem.com.tr” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2.“miralem.com.tr”, ÜYE’ ler tarafından MİRALEM VERİTABANINA yüklenen İçeriklerin KULLANICILAR tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. MİRALEM, KULLANCILAR tarafından görüntülenen İÇERİK’ lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu İÇERİK’ ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3.KULLANICI “miralem.com.tr” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MİRALEM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4.“miralem.com.tr” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ÜYE’ ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve İÇERİK’ lerden dolayı MİRALEM’ in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, MİRALEM çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, MİRALEM yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5.KULLANICILAR ve ÜYE’ ler, MİRALEM’ e “miralem.com.tr” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. MİRALEM, KULLANICILAR ve ÜYE’ ler tarafından MİRALEM’ e iletilen veya “miralem.com.tr” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6.KULLANICILAR ve ÜYE’ ler, “miralem.com.tr” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, MİRALEM’ ’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7.MİRALEM, “miralem.com.tr” dahilinde sunulan hizmetleri ve “miralem.com.tr” dahilinde erişilen İÇERİK’ leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. MİRALEM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8.KULLANICILAR ve ÜYE’ ler, MİRALEM’ in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. MİRALEM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde MİRALEM tarafından yapabilir. MİRALEM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR ve ÜYE’ ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği KULLANICI veya ÜYE’ ye aittir.

4.9.KULLANICILAR, “miralem.com.tr” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden ÜYE veya MİRALEM’ in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10.MİRALEM, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcısıdır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi almıştır. MİRALEM, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla KULLANICILARIN “miralem.com.tr” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.11. MİRALEM, 5651 Sayılı Yasa uyarınca Yer Sağlayıcı olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.12.MİRALEM, “miralem.com.tr”’ üzerinden KULLANICILAR veya ÜYE’ ler tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve ÜYELİK SÖZLEŞMELERİ hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MİRALEM aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “miralem.com.tr” nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.13.“miralem.com.tr” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde MİRALEM VERİTABANINDAN bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak MİRALEM VERİTABANINDAN yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak MİRALEM tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14.“miralem.com.tr” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya MİRALEM’ in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; MİRALEM’ in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15.“miralem.com.tr” üzerinden yayınlanan ilanların, MİRALEM ARAYÜZÜ’ nün MİRALEM’ in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16.”miralem.com.tr” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçeriğin MİRALEM’ in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce MİRALEM sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17.”miralem.com.tr” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve MİRALEM’ in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18.MİRALEM VERİTABANI ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen MİRALEM’ in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Bu “miralem.com.tr” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “miralem.com.tr” nin (sınırlı olmamak kaydıyla MİRALEM VERİTABANI, MİRALEM ARAYÜZÜ, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden MİRALEM’ in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) MİRALEM’ e ait ve/veya MİRALEM tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, MİRALEM hizmetlerini, MİRALEM bilgilerini ve MİRALEM’ in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MİRALEM’ in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde MİRALEM tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde MİRALEM’ in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu miralem.com.tr Kullanım Koşulları dahilinde MİRALEM tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde MİRALEM; MİRALEM hizmetleri, MİRALEM bilgileri, MİRALEM telif haklarına tabi çalışmaları, MİRALEM ticari markaları, MİRALEM ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. miralem.com.tr KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER MİRALEM, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu miralem.com.tr Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda “miralem.com.tr”’ de ilan ederek değiştirebilir. İşbu miralem.com.tr Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu miralem.com.tr Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MİRALEM işbu miralem.com.tr Kullanım Koşulları, gizlilik politikası ve ÜYELİK SÖZLEŞME’ sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MİRALEM açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MİRALEM’ in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MİRALEM’ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu miralem.com.tr Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu miralem.com.tr Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL İşbu miralem.com.tr Kullanım Koşulları MİRALEM tarafından “miralem.com.tr” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini “miralem.com.tr” yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MİRALEM, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “miralem.com.tr” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.